Veiligheid

Het werken met groepen kleine kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimte voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Regelmatig wordt de ruimte en de materialen op veiligheid gecontroleerd.
Wij plannen elk jaar een risico-inventarisatie in op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze laat zien wat kinderen kan overkomen, hoeveel en welke ongevallen er met kinderen zijn geweest, wat de houder van het dagverblijf hiermee doet of gedaan heeft en wat dat heeft opgeleverd.

Het toezicht en de handhaving op gebied van veiligheid en gezondheid vanuit de Wet Kinderopvang gebeurt door de GGD. Jaarlijks beoordeelt de toezichthouder van de GGD onder andere het beleid en de uitgevoerde risico-inventarisaties.

Jaarlijks vinden er ook controles plaats op brandveiligheid en oefenen we een ontruiming op basis van een ontruimingsplan. Tijdens onze openingstijden is er altijd iemand aanwezig die is opgeleid voor BHV (Bedrijfs Hulp Verlening).

Ondanks onze voortdurende aandacht voor veiligheid zit een ongeluk in een klein hoekje. Kinderen spelen en ravotten samen en leren met vallen en opstaan. Mocht er sprake zijn van letsel, dan beoordeelt de groepsleiding of er geneeskundige hulp nodig is van een huisarts of een Spoedeisende Hulp, waarbij de kinderen worden vervoerd in eigen auto. De groepsleiding stelt u zo snel mogelijk op de hoogte, zodat u zelf aanwezig kunt zijn. Het is noodzakelijk dat u een contactpersoon/noodadres aan ons doorgeeft, zodat uw kind wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent, door een voor de groepsleiding bekend persoon kan worden opgehaald/bijgestaan. (Bijna)ongevallen worden altijd geregistreerd.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten (bijv. brand) wordt het rampenplan in werking gesteld. Jaarlijks vindt er een controle plaats op brandveiligheid en wordt er een ontruimingsoefening geoefend op basis van het rampenplan. De medewerkers van Kinderdagverblijf Melodie beschikken allen over kinder-EHBO en een BHV diploma.

Inspectierapport 2023 KDV
Inspectierapport 2023 BSO