Het team

Ons kinderdagverblijf kent een ontspannen en open klimaat met een enorme betrokkenheid naar kinderen en ouders. U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen bijvoorbeeld over het wisselen van dagen of vragen over de opvang van uw kind(eren).
Onze pedagogisch medewerksters zijn deskundig, werken met veel liefde, en hebben naast ruime ervaring ook allemaal een relevante beroepsopleiding afgerond. Tevens hebben alle leidsters een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Wij streven ernaar om met vaste gezichten te werken. Op alle groepen staan beroepskrachten die al enige tijd werkzaam zijn bij ons maar er komt regelmatig nog wel een nieuwe collega erbij. Deze wordt altijd geplaats bij een beroepskracht die al een tijdje op de groep staat zodat het voor de kinderen vertrouwd blijft.

De kwaliteit van onze zorg voor de kinderen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteiten van ons team. Naast een diploma is ons team lief, gemotiveerd, enthousiast en betrokken. Onze pedagogisch medewerksters staan graag klaar om uw kind te verzorgen, te laten spelen, te laten ontdekken, en uw kind mag lekker zichzelf zijn.

Ons doel is dan ook het uw kind zo goed mogelijk naar de zin te maken en wij zullen altijd zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen. Ons team van professionals zorgt er voor dat uw kindje zich thuis voelt bij Kinderdagverblijf Melodie.

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen. Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Kinderdagverblijf Melodie is een erkend leerbedrijf. Wij bieden stagiaires de ruimte zich te ontwikkelen als pedagogisch medewerkers.