Sluitingsdagen

Kinderdagverblijf Melodie is gedurende het hele jaar open behalve op officiële feestdagen

2024:
- Nieuwjaarsdag: Maandag 1 januari
- Goede Vrijdag: Vrijdag 29 maart
- Tweede Paasdag: Maandag 1 april
- Hemelvaartsdag: Donderdag 9 mei
- Tweede Pinksterdag: Maandag 20 mei
- Eerste Kerstdag: Woensdag 25 december
- Tweede Kerstdag: Donderdag 26 december

2025:
- Nieuwjaarsdag: Woensdag 1 januari
- Goede Vrijdag: Vrijdag 18 april
- Tweede Paasdag: Maandag 21 april
- Bevrijdingsdag: Maandag 5 mei
- Hemelvaartsdag: Donderdag 29 mei
- Tweede Pinksterdag: Maandag 9 juni
- Eerste Kerstdag: Donderdag 25 december
- Tweede Kerstdag: Vrijdag 26 december