Oudercommissie

Wij zijn er als Oudercommissie van Kinderdagverblijf Melodie om de gezamenlijke belangen te beharigen van kinderen en ouders verbonden aan Kinderdagverblijf Melodie. Dit is een wettelijke verplichting voor het bestaan van een kinderdagverblijf. Deze commissie vergadert hiervoor minimaal twee maal per jaar met de directie erbij als gewenst. De verslagen van de vergaderingen kunt u op het kinderdagverblijf opvragen, evenals het pedagogisch beleidsplan.

Adviesrecht
Wij vertegenwoordigen kinderen en ouders door de directie van Kinderdagverblijf Melodie te adviseren over een aantal belangrijke onderwerpen: gevraagd en ongevraagd! Vanuit de Wet Kinderopvang hebben wij adviesrecht over de volgende items:

  • Het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel-en ontwikkelingsactiviteiten.
  • Het pedagogisch beleidsplan
  • De klachtenregeling
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • Prijswijzigingen
  • De wijze van de uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel
  • Openingstijden

Dit staat ons echter niet in de weg om zaken bespreekbaar te maken met de directie wanneer wij het nodig achten. Vragen of zaken, die u op de agenda wilt zetten van een vergadering van de Oudercommissie, kunt u ons stellen via het onderstaande e-mailadres.

Activiteiten/resultaten Oudercommissie Kinderdagverblijf Melodie
Voorbeelden van ondernomen acties en resultaten in de afgelopen jaren zijn. Organiseren samen met de directie evenementen zoals Sinterklaas, Kerstontbijt, Paasbrunch en Ouderavonden.

Meer weten/lid worden?
Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of zelf lid willen worden? Neem dan contact op met een van de leden of schiet ons aan op het dagverblijf. U kunt ons ook per email bereiken via: info@kinderdagverblijfmelodie.nl