Tarieven

Tarieven KDV
Kinderopvang hoeft helemaal niet duur te zijn. Kinderdagverblijf Melodie hanteert namelijk een tarief van € 9,17 (BSO) en € 10,30 KDV per uur.
Minimale afname is 1 hele dag per week.

Ons tarief is dan ook transparant en vast. Wij verzorgen elke dag een heerlijke ochtend, middag en warme avondmaaltijd voor de kinderen. Ouders kunnen bij ons op hun gemak de kinderen afzetten zonder de stress te hebben voor het ontbijt. Dit verzorgen wij in een ontspannen sfeer voor de kinderen. In deze prijs zijn de luiers inbegrepen.

Tarieven BSO
Kinderdagverblijf Melodie hanteert een vast tarief van €9,17 per uur..
De minimale afname is 1 dagdeel per week.
Kosten zijn inclusief avondmaaltijd.
Wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact op met Mevrouw C. Güzel.
06-41217264.

Maak een eind aan die vervelende ochtendstrijd
Kinderdagverblijf Melodie verzorgt elke ochtend een heerlijke ontbijt!

Kinderopvangtoeslag 2024: binnen 3 maanden na start opvang aanvragen.
Gaan uw kinderen in 2024 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kindercentrum van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag
Stopt u in 2024 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten.

Heeft u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op had in dat jaar?
Dan mag u de uren die u over heeft ook na deze 3 maanden gebruiken. Heeft u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor het einde van dat jaar doen.

Maximale opvanguren
U kunt per kind voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Dit geldt voor alle opvangsoorten samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.
Is uw kind nog niet schoolgaand (0 t/m 4 jaar) dan kunt u over maximaal 140% van de werkuren kinderopvangtoeslag aanvragen.
Gaat uw kind naar de BSO (4 jaar of ouder) dan kunt u over maximaal 70% van de werkuren kinderopvangtoeslag aanvragen.